It is what you do in the dark,

that puts you in the light.

Over mij

Met mijn nieuwsgierigheid, liefde voor verhalen en kennis daag ik
academics uit tot groei.
Daarbij gaat het altijd om de persoon die voor mij staat. Hoe kunnen we jouw motieven helder krijgen? Wat is het bredere perspectief op datgene waarop je vastloopt? Door echt de diepte in te gaan, leren we beiden wat de echte redenen zijn achter de ‘problemen’, waardoor jij als academic bewuste en autonome keuzes kan maken.

Hallo academic! Herkenbaar?

Je loopt vast bij het schrijven van je scriptie

Je zoekt richting bij het vinden van persoonlijke knelpunten

Je wilt leren je soft skills te ontwikkelen

Je weet niet waar je aan toe bent na je studie

Je kan niet de juiste balans vinden tussen privéleven en promoveren

Je wilt leren netwerken op jouw manier

Je weet niet welke stappen je moet zetten om je situatie te verbeteren

Je zoekt een veilige omgeving om je problemen en gedachten te delen

Je wilt je potentieel ontwikkelen om succesvol te zijn op een manier die bij jou past

ONGEACHT IN WELKE FASE VAN JE ACADEMIC CAREER JE BENT, BIED IK:

Een veilige omgeving waarin je kunt excelleren.
Reflectie, inspiratie, een breder perspectief en praktische handvatten om doelen te behalen.
De moed of activatie die je nodig hebt om (nieuwe)  stappen te zetten in jouw persoonlijke en professionele groei.
Inzicht in de skills die je verder wilt ontwikkelen om jouw doelen te bereiken.
Authenticiteit: eigenaarschap over jouw proces.
Own it.

Feel attention.

Jij lucht je hart. Ik luister en haal er de pijnpunten uit waaraan we kunnen werken. De ‘praktische’ problemen zijn snel te identificeren: vastlopen met scriptie of werk, geen plezier meer hebben in de PhD of jouw rol als supervisor. We gaan op zoek naar de knelpunten én naar je vrijheden. Wat wil je, welke patronen moeten we doorbreken om je op weg te helpen of je motivatie terug te vinden?

black

Take action.

black

We denken maar al te vaak dat de momenten dat we vastlopen, puur veroorzaakt worden door praktische
problemen. “Als ik nu maar de motivatie had, als mijn baas / professor / supervisor me nou zou begrijpen, als ik dit nou beter zou kunnen…” Maar vaak zit de oplossing in een combinatie van de drie bronnen tijd, energie en focus. Samen gaan we hier weer een balans in terug brengen.

“Dus zó werkt het, datgene waarmee ik zit.”

Be authentic.

black

Je gaat niet weg met een actielijst, wel met een aantal punten waarop je de komende tijd gaat letten. Wat ga je doen om progressie te boeken? Ga je contact zoeken, meer lezen, praten, op tijd opstaan of juist een pauze nemen? Op deze manier zet je actieve stappen naar de toekomst, zonder je
blind te staren op één problematisch aspect. Zo leer je verantwoordelijkheid te nemen over je eigen proces én succes.

Inspiratie