Academic Career Coach: Counselling Point zoekt universiteit!

Academic Career Coach: Counselling Point zoekt universiteit!
Artikel geplaatst op LinkedIn

De 8,5 miljard aan onderwijssubsidie moet volgens het Onderwijs OMT worden geïnvesteerd in langdurige ondersteuning. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Daarom heb ik het concept van een Counselling Point bedacht en ben ik op zoek naar een universiteit die dit met mij wil door ontwikkelen, om zo haar deel van de onderwijssubsidie goed en duurzaam te investeren. Kort gezegd is het Counselling Point de plek waar (PhD) studenten en supervisors terecht kunnen voor (extra) ondersteuning, reflectie en motivatie. Voordat ik hierop inga, licht ik eerst graag mijn werkwijze toe.

Als Academic Career Coach kan ik alleen het korte termijn doel met mijn onderzoekers bereiken als ik mij ook richt op de lange termijn. Dat doe ik door mij te concentreren op zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van de onderzoekers die bij mij komen. Doorgaans komen (PhD) studenten bij mij op het moment dat zij vastlopen in hun academische proces. Hun scriptie is bijvoorbeeld afgekeurd of ze worstelen met de verplichtingen die een PhD traject met zich meebrengt. Hun korte termijn doel is vaak het halen van de scriptie of het afronden van de PhD. Hiervoor bedenken we dan ook samen een strategie. Interessanter is natuurlijk de vraag waarom het ze niet lukt. Er zijn altijd onderliggende barrières en problemen aanwezig die het proces tegenhouden: niet ‘nee’ kunnen zeggen, een burn-out hebben gehad, te weinig structuur mogelijk als gevolg van A(D)HD, veel piekeren, ga zo maar door. Door deze onderwerpen mee te nemen in mijn begeleiding en ze hier tijdens het begeleidingstraject ook actief in te ondersteunen, heeft de student niet alleen op korte termijn hier profijt van maar ook in de verdere (academische) carrière.

Maar ik ben er niet alleen voor (PhD) studenten. Ook begeleid ik supervisors om hun begeleidingscapaciteiten in de breedte te ontwikkelen. Zij zijn allen talentvol in hun wetenschapsgebied maar het blijkt dat hun kennis niet altijd toereikend is om hun studenten te begeleiden. Zeker niet als het gaat om (PhD) studenten die bijvoorbeeld kampen met bijvoorbeeld mentale problematiek, moeilijke thuissituaties of onnodig perfectionistisch zijn. Supervisors kunnen specifieke situaties of vragen inbrengen in een sessie, waarop we dan reflecteren zodat de supervisors nieuwe perspectieven krijgt aangereikt om hier in de toekomst anders mee om te gaan.

Nu wil ik graag mijn expertise inzetten om de mensen van de universiteit weer de energie en moed te geven om stappen te maken in hun academisch proces. Dat wil ik doen door middel van het Counselling Point. Ik denk dat dit dé manier is voor een universiteit om zowel te investeren in de toekomst van de academie als van haar mensen. Als de corona crisis iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat mensen kwetsbaar zijn, ook mentaal; de veerkracht is eruit en naar een frisse start wordt gesnakt. Daarom moet de universiteit hierin investeren. Met het Counselling Point kan ik de universiteit die brede ondersteuning bieden die het nodig heeft om haar mensen er bovenop te helpen. Met de inzet van het Counselling Point, zijn dit de resultaten die de universiteit kan verwachten:

  • De problematische BA student die soepel doorstroomt naar de MA om deze vervolgens zonder problemen af te ronden, dankzij de opgedane (levens)kennis in de BA.
  • De supervisor die zijn of haar (PhD) studenten kan laten excelleren, door niet alleen feedback te kunnen geven op het academisch proces maar ook op het persoonlijke proces.
  • De PhD student die kan doorstromen in een nieuwe functie binnen de universiteit. Zo inspireert deze PhD student niet alleen nieuwe studenten maar draagt diegene ook met (vervolg)onderzoek bij aan een betere wereld.
  • De student die als alumnus graag terug keert naar en doneert aan zijn Alma Mater.

Daarnaast kunnen de supervisors ervoor kiezen om (PhD) studenten met complexe problematiek naar mij door te sturen om extra ondersteuning te krijgen. Daarmee wordt de kans op uitval van de (PhD) student kleiner en wordt de werkdruk bij de supervisors verzacht. Mijn rol als Academic Career Coach is daarin simpel. Ik ben het vaste steunpunt voor (PhD) studenten en supervisors. Ik breng kennis, ervaring en expertise met mij mee, waar iedereen en zeker de universiteit zelf voordeel van gaat hebben.

Werk jij bij een universiteit die dit concept met mij wil doorontwikkelen? Of wil je meer over mij te weten komen en waar mijn expertise ligt? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij het beste bellen op +31 65571 8609, dan kunnen we meteen bespreken of en hoe we elkaar kunnen helpen.